April 25, 2024

สูตร หวย ผี บอก

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ซึ่งประชาชนนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก ขสมก. จัดแผนการเดินรถโดยสาร รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 รู้จัก “บัตรเหมาจ่าย” ขสมก.-รถไฟฟ้าสายสีแดง...